Königspage / Königsschwalbenschwanz -papilio thoas - The King Swallowtail / Thoas Swallowtail

Königspage / Königsschwalbenschwanz -papilio thoas – The King Swallowtail / Thoas Swallowtail